ဖတ္စာအုပ္မ်ား မလုံေလာက္မႈ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမလုံေလာက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵမရွိျခင္းသည္ ကရင္စာေပသင္ၾကားျခင္းအတြက္ အဟန္ ့အတားျဖစ္ေစ

ကရင္ျပည္နယ္တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးမွ ကရင္ဘာသာစကားႏွင့္စာေပသင္ၾကားမႈအား ေက်ာင္းမ်ားမွာ သင္ၾကားခြင့္မရေအာင္ ဟန္ ့တားပိတ္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအား ေ၀ဖန္ေျပာဆုိလုိက္ပါသည္။

“ဒီႏွစ္အတြက္ ဖတ္စာအုပ္မ်ား မထုတ္ရေသးပါဘူး။ ေက်ာင္းအုပ္အခ်ိဳ ့ဟာ ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္မ်ားထိခုိက္သြားမွာကို စုိးရိမ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားျခင္းကို အလုိမရွိၾကပါဘူး။ အခ်ိဳ ့ေက်ာင္းေတြမွာ ကရင္စာေပကို ေလ့လာခ်င္ၾကတ့ဲေက်ာင္းသားေတြရွိေပမဲ့ သူတုိ ့ကို သင္ဖုိ ့ဆရာေတြမရွိပါဘူး။ သင္ၾကားႏုိင္တဲ့ဆရာေတြက ကရင္မရွိတဲ့ရြာေတြကို ေျပာင္းေရႊ ့ခံထားရပါတယ္” လုိ ့ ကရင္ျပည္နယ္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေစာေအးျမက ေျပာဆုိသြားပါသည္။

”လူမ်ိဳးေပါင္းစုံရွိတဲ့ေက်ာင္းေတြမွာ ကရင္စာသင္တဲ့ အခ်ိန္ရဖုိ ့လက္ေတြ ့မွာ အေတာ္ေလးခက္ခဲပါတယ္၊ တခ်ိန္တည္းမွာ ျမိဳ ့ေပၚက မိဘေတြက သူတုိ ့ကေလးကို ကရင္စာဖတ္ဖုိ ့၊ ကရင္လုိေျပာဖုိ ့တိုက္တြန္းေလ့မရိွၾကပါဘူး” လုိ ့ေစာေအးျမကဆက္ေျပာပါတယ္။

ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ေျပာဆုိခ်က္အရ ကရင္စာကို သူငယ္တန္းအဆင့္မွသည္ ဒုတိယတန္းအထိ သင္ၾကားခြင့္ျပဳေပးေသာ္လည္း ျမိဳ ့ေပၚမွ ေက်ာင္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွာျဖင့္ သင္ၾကားမႈမရွိေသးပါ။

“ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနကေနျပီးေတာ့ (ကရင္စာေပ) သင္ၾကားမႈကို မူလတန္းရဲ ့ေအာက္အဆင့္ေတြမွာ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ တကယ္လုိ ့သင္ၾကားမယ့္ ဆရာနဲ ့ေက်ာင္းရွိမယ္ဆုိရင္ တတိယတန္းနဲ ့ စတုတၳတန္းအထိသင္ၾကားခြင့္ရွိပါတယ္။ ျမိဳ ့ေပၚကေက်ာင္းေတြမွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားစာေပမ်ားကို သင္ၾကားျခင္းမရွိပါဘူး” ဟု ကရင္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး ဦးစုိးျမင့္က ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

ဆရာ၊မမ်ားေျပာျပခ်က္အရ ကရင္စာသင္ၾကားဖုိ ့အၾကီးမားဆံုးအခက္အခဲအတားအဆီးမွာ ေအာင္ခ်က္ေကာင္းဖုိ ့ႏွင့္ အဓိကဘာသာရပ္ေတြကို ဦးစားေပးသင္ၾကားေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။ စတုတၳတန္းႏွင့္အဌမတန္းအစုိးရစာေမးပြဲေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ပိုရဖုိ ့ ဖံြ ့ျဖိဳးေရးအခ်ိန္ေတြျဖစ္သည့္ ကာယ၊ ဂီတနဲ ့တုိင္းရင္းသားစာေပေတြမွာ သင္ၾကားမည့္အခ်ိန္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွစျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတလႊားမွာ တုိင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားမႈကို ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင့္အခ်ိဳ ့ေက်ာင္းေတြမွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအလံေတာ္ကို လႊင့္ထူခြင့္ရၾကျပီး တနဂၤလာေန ့ႏွင့္ေသာၾကာေန ့ေတြမွာ ကရင္ရိုးရာ၀တ္စုံကို ၀တ္ဆင္ခြင့္ရၾကသည္ဟုဆိုၾကပါသည္။

သတင္းရင္းျမစ္-ကရင္သတင္းစဥ္(Karen News)